X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
土壤热导率的研究现状及其进展
杜宜臻, 李韧, 吴通华, 谢昌卫, 肖瑶, 胡国杰, 王田野
Study of soil thermal conductivity: research status and advances
DU Yizhen, LI Ren, WU Tonghua, XIE Changwei, XIAO Yao, HU Guojie, WANG Tianye
冰川冻土 . 2015, (4): 1067 -1074 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0119