X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
祁连山老虎沟流域产汇流特征分析
张雪艳, 秦翔, 吴锦奎, 张晓鹏
Analysis of the characteristics of runoff yield and confluence in the Laohugou basin, Qilian Mountains
ZHANG Xueyan, QIN Xiang, WU Jinkui, ZHANG Xiaopeng
冰川冻土 . 2017, (1): 140 -147 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0017