X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
利用被动微波探测青海湖湖冰物候变化特征
汪关信, 张廷军, 李晓东, 何灼伦, 李宇星
Detecting changes of ice phenology using satellite passive microwave remote sensing data in Qinghai Lake
Guanxin WANG, Tingjun ZHANG, Xiaodong LI, Zhuolun HE, Yuxing LI
冰川冻土 . 2021, (1): 296 -310 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2020.0528