X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
1991—2015年三江源河曲高寒草甸干湿状况及牧草产量变化的气候归因研究
罗谨,王军邦,杨永胜,张光茹,祝景彬,贺慧丹,李英年
Analysis of surface humid level and climatic attribution of forage yield changes in Hequ alpine meadow from 1991 to 2015
Jin LUO,Junbang WANG,Yongsheng YANG,Guangru ZHANG,Jingbin ZHU,Huidan HE,Yingnian LI
冰川冻土 . 2021, (5): 1542 -1550 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2021.0104