X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
多年冻土区斜坡稳定性研究综述
李艳, 金会军, 温智, 赵子龙, 金晓颖
Stability of permafrost slopes: a review
Yan LI, Huijun JIN, Zhi WEN, Zilong ZHAO, Xiaoying JIN
冰川冻土 . 2022, (1): 203 -216 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2022.0031