CLM5. 0对阿拉斯加多年冻土区土壤温度和碳循环模拟的适用性评估
闫旭春, 吴晓东, 吕雅琼, 吴通华, 李韧, 胡国杰, 邹德富, 刘亚东, 魏献花, 范晓英, 王栋
Applicability evaluation of CLM5. 0 in simulating soil temperature and carbon cycle in Alaskan permafrost region
Xuchun YAN, Xiaodong WU, Yaqiong LÜ, Tonghua WU, Ren LI, Guojie HU, Defu ZOU, Yadong LIU, Xianhua WEI, Xiaoying FAN, Dong WANG
冰川冻土 . 2023, (3): 902 -914 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2023.0068