X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
新疆阿尔泰山喀纳斯湖冰层温度变化规律试验研究
程培峰, 李吉庭, 宇德忠, 郝中华
Study of the ice cover temperature variation of the Kanas Lake
CHENG Peifeng, LI Jiting, YU Dezhong, HAO Zhonghua
冰川冻土 . 2016, (3): 692 -698 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0077