X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
甘肃建设生态省的SWOT分析
李丽莉, 肖洪浪, 邹松兵, 任娟, 张涛
SWOT analysis on building Gansu Province to be an ecological province
LI Lili, XIAO Honglang, ZOU Songbing, REN Juan, ZHANG Tao
冰川冻土 . 2015, (1): 258 -265 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2015.0029