X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
Shuttleworth-Wallace双源蒸散发模型阻力参数的确定
高冠龙, 张小由, 鱼腾飞, 赵虹, 邱燕, 李玉春
Calculation methods of resistances of the Shuttleworth-Wallace model
GAO Guanlong, ZHANG Xiaoyou, YU Tengfei, ZHAO Hong, QIU Yan, LI Yuchun
冰川冻土 . 2016, (1): 170 -177 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2016.0019