X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
新疆冰雹灾害经济损失评估及风险区划研究
史莲梅, 李斌, 李圆圆, 孔令文, 刘卫平
Study on economic loss assessment and risk division of hail disaster in Xinjiang
SHI Lianmei, LI Bin, LI Yuanyuan, KONG Lingwen, LIU Weiping
冰川冻土 . 2017, (2): 299 -307 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2017.0034