X img

官方微信

img

群号:冰川冻土交流群

QQ群:218834310

高级检索
作者投稿 专家审稿 编辑办公 编委办公 主编办公
青藏高原北麓河地区荒漠草原土壤细菌对热融滑塌的响应
张晓兰, 刘桂民, 李新星, 吴小丽, 徐海燕, 纪庚好, 李莉莎, 吴晓东
The response of soil bacteria to thaw slump in a desert steppe in Beiluhe area, Qinghai-Tibet Plateau
ZHANG Xiaolan, LIU Guimin, LI Xinxing, WU Xiaoli, XU Haiyan, JI Genghao, LI Lisha, WU Xiaodong
冰川冻土 . 2019, (4): 977 -985 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2019.0118