Study on the type of failure of the effect of pipeline insulation measures in the permafrost regions of China and Russia based on the Driving force-State-Response theory integrated cloud theory

Meiquan ZHU, Xiaoying JIN, Fuqiang CHE, Hongwei WANG, Wenhui WANG, Gangyi ZHOU, Guoyu LI, Xinyu LI, Ruixia HE, Ruxuan YANG, Jianjun TANG, Shanzhen LI, Ze ZHANG, Huijun JIN

Journal of Glaciology and Geocryology ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (2) : 625-636.

PDF(6220 KB)
PDF(6220 KB)
Journal of Glaciology and Geocryology ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (2) : 625-636. DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0051

Study on the type of failure of the effect of pipeline insulation measures in the permafrost regions of China and Russia based on the Driving force-State-Response theory integrated cloud theory

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2024, 46(2): 625-636 https://doi.org/10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0051

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(6220 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/