X img

Wechat

img

冰川冻土交流群

218834310

Adv. Search
 • The Cryospheric Science for sustainable development

  The Cryospheric Science for sustainable development

  Dahe QIN, Tandong YAO, Yongjian DING, Jiawen REN

  Journal of Glaciology and Geocryology, 2020 42 (1): 1-10.

  The Cryospheric Science has developed rapidly since 21st century under the background of global warming. This paper summarizes the development process and briefly introduces the basic framework of Cryospheric Science on the basis of reviewing the international and Chinese relevant researches on cryosphere. Since the concept of cryosphere was officially proposed in the 1970s, the international community has taken more. . .

   
 • Adaptation research of cryosphere change

  Adaptation research of cryosphere change

  Yongjian DING, Jianping YANG, Yiping FANG, Shijin WANG

  Journal of Glaciology and Geocryology, 2020 42 (1): 11-22.

  Adaptation research of cryosphere is a novel research direction in the field of cryosphere science, and it is a typical representative of the interdisciplinary integration of natural sciences and social sciences in the study of global change. This paper elaborates the content framework of the adaptation research of cryosphere, and analyzes the present situation, dynamics and development trend of the international ada. . .

   
 • The future changes of Chinese cryospheric hydrology and their impacts on water security in arid areas

  The future changes of Chinese cryospheric hydrology and their impacts on water security in arid areas

  Yongjian DING, Qiudong ZHAO, Jinkui WU, Shiqiang ZHANG, Shengxia WANG, Yaping CHANG, Xiangying LI, Donghui SHANGGUAN, Haidong HAN, Jia QIN, Tianding HAN

  Journal of Glaciology and Geocryology, 2020 42 (1): 23-32.

  Continuously affected by climate warming, the hydrological processes are undergoing significant changes in Chinese cryosphere. Based on the summaries of the past changes of cryospheric meltwater, this paper focuses on the analysis of the future change characteristics of the cryospheric meltwater runoff, especially the tipping point of glacier meltwater and possible trend of glacier meltwater corresponding to an air t. . .

   
Current cover | 2020 Vol.42 (2)
Current IssueArchivePre-publishedSpecial issue

Sea ice thickness research in the Bellingshausen Sea from IceBridge

Jian ZHANG,Yuande YANG,Quanming YANG,Chuya WANG

Abstract ( 193) HTML ( 4) PDF (6237 KB)( 191 )

Variation of glaciers at Zangser Kangri on the Qiangtang Plateau during 1971 - 2015

Bowen JIA,Shugui HOU,Yetang WANG

Abstract ( 40) HTML ( 5) PDF (4492 KB)( 54 )

Understanding the mass balance characteristics of Qingbingtan Glacier No. 72 during the period of 2008 - 2014

Yanjun CHE,Mingjun ZHANG,Zhongqin LI,Shuang JIN,Wenbin WANG,Shengjie WANG

Abstract ( 117) HTML ( 3) PDF (7712 KB)( 90 )

Characteristics of energy budget under different weather conditions in the ablation area of the Laohugou Glacier No. 12, Qilian Mountains

Jiajia ZHANG,Weijun SUN,Wentao DU,Jizu CHEN,Xiang QIN

Abstract ( 27) HTML ( 4) PDF (2470 KB)( 17 )

Using remote sensing images to monitor the glacier changes in Qilian Mountains during 1987 - 2018 and analyzing the impact factors

Yingzheng WANG,Jia LI,Lixin WU,Lei GUO,Jianjiang LI

Abstract ( 26) HTML ( 2) PDF (6982 KB)( 26 )

The temporal and spatial characteristics and genesis of cold wave in northern China

Xuemei QIAO,Puxing LIU

Abstract ( 20) HTML ( 1) PDF (4216 KB)( 37 )

Cloud occurrence probability and its radiative forcing characteristics in Qinghai-Tibet Plateau

Jing WEI,Keqin DUAN,Rui XIN

Abstract ( 391) HTML ( 1) PDF (4316 KB)( 266 )

Hydro-thermal dynamic and soil thermal diffusivity characteristics of typical active layer on the central Tibetan Plateau

Liming YUAN,Lin ZHAO,Guojie HU,Lu MA,Huayun ZHOU,Shibo LIU,Yongping QIAO

Abstract ( 7) HTML ( 1) PDF (5402 KB)( 7 )

Characteristics of hydro-thermal coupling during soil freezing-thawing process in seasonally frozen soil regions on the Tibetan Plateau

Licong DAI,Xun KE,Fawei ZHANG,Yangong DU,Yikang LI,Xiaowei GUO,Qian LI,Li LIN,Guangmin CAO

Abstract ( 22) HTML ( 3) PDF (2643 KB)( 26 )

Simulation and prediction of permafrost active layer temperature based on BP neural network and FEFLOW model: take the Fenghuoshan area on the Tibetan Plateau as an example

Linmao GUO,Juan CHANG,Hongliang XU,Renzheng YE

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (3612 KB)( 5 )

Prediction model of summer land surface temperature in the Shiyang River basin based on the wavelet transform and neural network

Dongyu JIA,Kaiming LI,Xiaoying NIE,Chunxia YUAN,Qingfeng LI,Fuyuan GAO

Abstract ( 9) HTML ( 2) PDF (7965 KB)( 9 )

Regional persistent low temperature events in winter in Qinghai Province: variation and causes

Hongyan SHEN,Lijun DUAN,Wanzhi LI,Xiaoli FENG,Guolin FENG

Abstract ( 7) HTML ( 1) PDF (3220 KB)( 7 )

Spatiotemporal changes of annual freezing/thawing index of seasonally frozen soil in Jilin Province

Jingquan REN,Yuxi LIU,Dongni WANG,Liang WANG,Yue SUN,Chunming GUO,Qi LI

Abstract ( 16) HTML ( 3) PDF (3802 KB)( 27 )

Transporting characteristics of snowstorm water vapor over Liaoning Province in winter

Songying GAO,Tingting ZHAO,Lili SONG,Hua BAI,Lulu XU,Ruihan LI,Xin MENG

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (6181 KB)( 10 )

A case study on earthflow in Yushu, Qinghai Province on the northeastern Tibetan Plateau: landslide features and cause analysis

Junming HAO,Tonghua WU,Ren LI,Xiaodong WU,Changwei XIE,Xiaofan ZHU,Wangping LI,Defu ZOU,Guojie HU,Erji DU,Guangyue LIU,Yongping QIAO

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (5149 KB)( 8 )

Monitoring and analysis of the thermal conductivity of railway subgrade in the permafrost regions

Mingli ZHANG,Bin WANG,Zhixiong ZHOU,XIE Junjie,Dekai WANG,Guodong YUE,Guang LI

Abstract ( 15) HTML ( 2) PDF (4752 KB)( 23 )

Experimental study on freezing model of buried pipeline in saturated soft clay

Shiyuan CHEN,Rongyue ZHENG,Ganbin LIU,Desheng CHEN

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (7813 KB)( 13 )

Model test of freezing temperature field of the freeze-sealing pipe roof method under different pipe arrangements

Yin DUAN,Chuanxin RONG,Hua CHENG,Haibing CAI,Dezhu XIE,Yanglong DING

Abstract ( 11) HTML ( 1) PDF (8749 KB)( 19 )

Experimental study on shear characteristics of the interface between the frozen silty clay and the pipe foundation

Qinghe LIU,Yongtao WANG,Xiangtian XU,Yuqin ZHAO,Gaosheng LI,Weidong ZHANG

Abstract ( 16) HTML ( 1) PDF (3756 KB)( 7 )

Experimental study on tensile strength of silt-concrete interface under frost action

Xiaojing GAO,Tiecheng SUN,Xiaokang LI,Yiming LIAO

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (1993 KB)( 14 )

Significance analysis of factors of freezing strength between silty clay and concrete lining

Zhaohui SUN,Hanbing BIAN,Chenyu WANG,Xiangyu LU,Xiumei QIU

Abstract ( 16) HTML ( 1) PDF (1637 KB)( 13 )

Strength and failure characteristics of soil-cement under coupling of chloride salt and freeze-thaw cycles

Jingshuang ZHANG,Xuelei DUAN,Dongdong MA

Abstract ( 14) HTML ( 1) PDF (2310 KB)( 19 )

The strength and deformation characteristics of saturated weathered granite under different temperature conditions

Jinming LI,Guoyu LI,Wanlin PENG,Dun CHEN,Yu ZHOU,Cunfu LIU

Abstract ( 12) HTML ( 1) PDF (4301 KB)( 9 )

Theoretical and numerical studies on frost heaving pressure in fractured rock based on extended finite element method

Wei MA,Xianjun TAN,Weizhong CHEN,Yun ZHOU

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (2234 KB)( 6 )

Analytic method for predicting uplift deformation of ground surface induced by frost heave in an open-system

Lin GENG

Abstract ( 10) HTML ( 1) PDF (3211 KB)( 7 )

Nonlinear Kelvin model solution of frozen soil relaxation modulus and experimental study based on spherical template indenter

Canjie HUANG,Ze ZHANG,Huijun JIN,Wenjie FENG,Doudou JIN,Andrey MELNIKOV

Abstract ( 8) HTML ( 1) PDF (2256 KB)( 3 )

Advances on inorganic hydrochemistry of glacial meltwater runoff in the Qinghai-Tibet Plateau and its surrounding areas

Mingyue LI,Xuejun SUN,Shengnan LI,Qianggong ZHANG

Abstract ( 11) HTML ( 1) PDF (5009 KB)( 8 )

The GPM and TRMM satellite-based precipitation products applied in the source regions of the Yellow River

Zhaochen LIU,Meixue YANG,Xuejia WANG,Lizhen CHENG

Abstract ( 11) HTML ( 1) PDF (6821 KB)( 6 )

Analysis of the applicability of baseflow separation methods in Baihe River basin, the source regions of Yellow River

Fang LI,Shaobo JIN,Songbing ZOU,Zhixiang LU,Guangming CAO,Yanqing SHEN,Juncai ZHANG,Yongchao LAN,Huijun JIN,Hongwei RUAN

Abstract ( 9) HTML ( 1) PDF (1951 KB)( 2 )

Analyzing on the characteristics of extreme summer precipitation events in northern Xinjiang

Yaman ZHOU,Yong ZHAO,Jing LIU

Abstract ( 14) HTML ( 2) PDF (4100 KB)( 15 )

Daily variation of winter precipitation in Ili River valley of Xinjiang from 2012 to 2017

Xia YANG,Dawei AN,Hongkui ZHOU,Yizhou ZHAO

Abstract ( 9) HTML ( 2) PDF (6529 KB)( 4 )

A study of low discharge process and impacting factors of Toudaoguai Reach in Inner Mongolia of the Yellow River during ice flood period

Dong QUAN,Chao LI,Xinchuan LU,Xiaohong SHI,Zhaoxia YANG

Abstract ( 12) HTML ( 1) PDF (1710 KB)( 4 )

Evapotranspiration partitioning of the Picea crassifolia forest ecosystem in the upper reaches of the Heihe River

Wenli PENG,Liangju ZHAO,Cong XIE,Xiying DONG,Quanyu LIU,Ruifeng LI,Zhaoye PAN

Abstract ( 11) HTML ( 2) PDF (3511 KB)( 4 )

Spatial and temporal changes of vegetation index and their response to temperature and precipitation in the Tibetan Plateau based on GIMMS NDVI

Tao WANG,Yuanzhen ZHAO,Hui WANG,Yanan CAO,Jing PENG,Yanan CAO

Abstract ( 13) HTML ( 2) PDF (9141 KB)( 12 )

The spatio-temporal change characteristics of net primary productivity in the northern Tibetan Plateau and its future change with 2 ℃ global warming

Bu LUO,Duo BIAN,Ma BAI,LhA Ba

Abstract ( 15) HTML ( 1) PDF (5523 KB)( 6 )

Vegetation and soil respiration at different degradation stages of an alpine meadow in the Sanjiangyuan region

Guangru ZHANG,Fawei ZHANG,Yongsheng YANG,Huidan HE,Jingbin ZHU,Jin LUO,Chunyu WANG,Fanglin LUO,Junbang WANG,Yingnian LI

Abstract ( 7) HTML ( 1) PDF (1420 KB)( 4 )

The relationship between area variation of the Aral Sea in the arid Central Asia and human activities and climate change

Xuewen YANG,Ninglian WANG,An’an CHEN,Wei ZHANG

Abstract ( 15) HTML ( 2) PDF (4588 KB)( 11 )

Evolution of urban spatial patterns in the three provinces of Northeast China based on the nighttime light data

Jiejia XU,Shuying ZANG,Xiaodong NA

Abstract ( 8) HTML ( 2) PDF (4203 KB)( 8 )

Evaluation of geological and ecological environment carrying capacity along Dujiangyan-Wenchuan Highway based on TOPSIS and hotspot analysis

Chen ZHANG,Zhoufeng WANG,Yujun WANG,Jianwei XU

Abstract ( 6) HTML ( 1) PDF (7616 KB)( 6 )

The temporal and spatial variation characteristics of winter cattle camps in the mountainous area of the Tizinafu River basin

Xiang JIA,Qi LI

Abstract ( 307) HTML ( 1) PDF (4147 KB)( 4 )

2020, Vol.42 No.1 
2019, Vol.41 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2018, Vol.40 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2017, Vol.39 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2016, Vol.38 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2015, Vol.37 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2014, Vol.36 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2013, Vol.35 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2012, Vol.34 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2011, Vol.33 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2010, Vol.32 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2009, Vol.31 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2008, Vol.30 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2007, Vol.29 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2006, Vol.28 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2005, Vol.27 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2004, Vol.26 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2003, Vol.25 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2002, Vol.24 No.6  No.5 No.4 No.3 No.2 No.1
2001, Vol.23 No.4  No.3 No.2 No.1
2000, Vol.22 No.4  No.3 No.2 No.1
1999, Vol.21 No.4  No.3 No.2 No.1
1998, Vol.20 No.4  No.3 No.2 No.1
1997, Vol.19 No.4  No.3 No.2 No.1
1996, Vol.18 No.4  No.3 No.2 No.1
1995, Vol.17 No.4  No.3 No.2 No.1
1994, Vol.16 No.4  No.3 No.2 No.1
1993, Vol.15 No.4  No.3 No.2 No.1
1992, Vol.14 No.4  No.3 No.2 No.1
1991, Vol.13 No.4  No.3 No.2 No.1
1990, Vol.12 No.4  No.3 No.2 No.1
1989, Vol.11 No.4  No.3 No.2 No.1
1988, Vol.10 No.4  No.3 No.2 No.1
1987, Vol.9 No.4  No.3 No.2 No.1
1986, Vol.8 No.4  No.3 No.2 No.1
1985, Vol.7 No.4  No.3 No.2 No.1
1984, Vol.6 No.4  No.3 No.2 No.1
1983, Vol.5 No.3  No.4 No.2 No.1
1982, Vol.4 No.4  No.3 No.2 No.1
1981, Vol.3 No.4  No.3 No.2 No.1
1980, Vol.2 No.4  No.3 No.2 No.1
1979, Vol.1 No.2  No.1
News AnnouncementDownload CenterVideo InformationExpress News