Analysis of the sources and spatial distribution of trace elements in Qilian Mountains glaciers
Hao DONG, Baoshou SHEN, Xiaobo WU, Zhongming GUO, Ninglian WANG
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 392 -405 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0033