Activity and catastrophe mechanism of the rock glacier in the Wulian Gully, southeast Qinghai-Xizang Plateau
Yuanling LI, Bin YU, Hai HUANG, Long CHEN, Dongxu YANG, Jiajia ZHANG, Bo GAO, You TIAN, Hongliang LI, Lun LUO
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 406 -416 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0034