A preliminary study on distribution characteristics of total organic carbon in sediment in upper reaches of the Yarlung Zangbo River
Shijian LI, Manchun KANG, Liu LIU, Hui PENG, Jia LIU, Jieming HU, Shangbin XIAO
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 443 -456 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0037