Research on thermal and flow characteristics of return-water hose and heat-injection hose of deep hot-water drill in polar regions
Xingwen LAI, Yazhou LI, Bing LI, Yue WANG, Zaixing ZHANG, Xiaobing LI, Chao WANG
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 637 -649 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0052