A robust error estimation method for glacier elevation change using ICESat-2 laser photon and SRTM data
Jiali SU, Yun YANG, Jiayu WANG, Yan LIU, Yongqiang WEI, Rui WANG, Chengsheng YANG
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 710 -721 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0058