Changes of Kuoqionggangri No. 1 Glacier in the Nyainqêntanglha Mountains, Qinghai-Tibet Plateau
Tianzhao ZHANG, Wei YANG, Chuanxi ZHAO, Zhongyan WANG, Zhen HE, Yongjie WANG, Guangjian WU, Jiule LI, Baosheng AN
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 379 -391 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0032