Study on the type of failure of the effect of pipeline insulation measures in the permafrost regions of China and Russia based on the Driving force-State-Response theory integrated cloud theory
Meiquan ZHU, Xiaoying JIN, Fuqiang CHE, Hongwei WANG, Wenhui WANG, Gangyi ZHOU, Guoyu LI, Xinyu LI, Ruixia HE, Ruxuan YANG, Jianjun TANG, Shanzhen LI, Ze ZHANG, Huijun JIN
Journal of Glaciology and Geocryology . 2024, (2): 625 -636 .  DOI: 10.7522/j.issn.1000-0240.2024.0051